- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

SP ZOZ w Obornikach ul.Szpitalna 2 zatrudni pielęgniarki do pracy w oddziałach szpitalnych