- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu zatrudni pielęgniarki operacyjne oraz pielęgniarki endoskopowe

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu zatrudni pielęgniarki operacyjne oraz pielęgniarki endoskopowe

Pielęgniarka Endoskopowa na Oddziale Urologii i Onkologii

Wymagania:

  • wykształcenie pielęgniarskie,
  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii lub specjalizacja pielęgniarstwo operacyjne,
  • mile widziane doświadczenie w pracy przy wykonywaniu badań endoskopowych,
  • chęć wyrażenia zgody na odbycie kursu specjalistycznego z endoskopii,

Wymagane dokumenty

CV + list motywacyjny

CV prosimy wysyłać na adres: kadry@szpitalmswia.poznan.pl

Pielęgniarka operacyjna

Wymagania:

  • wykształcenie minimum średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka
  • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
  • brak przeciwwskazań do pracy w promieniowaniu jonizującym,
  • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

Mile widziane pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym bądź specjalizacją.

Zachęcamy do składania ofert także pielęgniarki chętne do przyuczenia.

Oferujemy:

Dogodne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

CV  prosimy wysyłać na adres: kadry@szpitalmswia.poznan.pl

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 13.