- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Słowniki zawierające wybrane medyczne zwroty polskie przetłumaczone na język ukraiński i uzupełnione o zapis fonetyczny (opracowane przez firmę Pharmindex)