Poznań

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

aktualnie prowadzi nabór na stanowiska

Pielęgniarki na Oddział Hematologii

Pielęgniarki na Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, i Angiologii

Pielęgniarki instrumentariuszki i anestezjologiczne

Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę/kontrakt/umowa zlecenie).

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu:
tel. kom. 693 899 916