- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Rynek Zdrowia: Pielęgniarki do ministra zdrowia: „Prymitywne próby manipulowania opinią publiczną”