- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Rynek Zdrowia: Organizacje pacjenckie piszą list do premiera w obronie Niedzielskiego. Minister odpowiada im na Twitterze