- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Rynek Zdrowia: Organizacje pacjenckie bronią ministra Niedzielskiego. Bukiel w dosadnych słowach komentuje