- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Rynek Zdrowia: „Nie mieszajcie nas w to”. Mówią organizacje, które nie podpisały się pod listem poparcia dla Niedzielskiego