- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Przedstawiamy zdjęcia z XXVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Budżetowo-Wyborczego Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu oraz z VIII Krajowego Zjazdu w Warszawie