- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Przedstawiamy zapytanie NRPiP dotyczące zmian w wynagrodzeniach od dnia 1 lipca 2021 r. skierowane do Ministerstwa Zdrowia wraz z udzieloną odpowiedzią