- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego, z prośbą o zgłoszenie uwag i opinii do dnia 29.03.2023, na adres: sekretariat@oipip-poznan.pl

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram