- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Przedstawiamy link do petycji online utworzonej odnośnie Uchwały Sejmiku Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przywrócenia kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych