- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Protest medyków w Warszawie 11.09.2021 – w obiektywie