- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

POMS Centylek s.c. zatrudni pielęgniarkę na stanowisko pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania na terenie miasta Poznań

POMS Centylek s.c. zatrudni pielęgniarkę na stanowisko pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania na terenie miasta Poznań

POMS Centylek s.c. z Miłosławia zatrudni pielęgniarkę na stanowisko pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania na terenie miasta Poznań.

Oferuję dobrze płatne stanowisko pracy ze zwiększonym wymiarem płatnego urlopu.

Stawiamy na dobrą jakość pracy, sumienność, punktualność, obowiązkowość, szacunek, dobrą organizację pracy. Szukamy osoby kreatywnej, energicznej, potrafiącej współpracować samodzielnie jak i w zespole o wysokiej kulturze osobistej, empatycznej.

Wymagania:

  1. tytuł zawodowy mgr pielęgniarstwa lub
  2. pielęgniarka dyplomowana z kursem kwalifikacyjnym w miejscu nauczania i wychowania lub deklaracja ukończenia takiego kursu w najbliższym terminie lub
  3. specjalizacja z pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego

Tel kontaktowy: 602580537