- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

POMS Centylek s.c. z Miłosławia zatrudni pielęgniarkę na stanowisko pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania na terenie miasta Poznań

POMS Centylek s.c. z Miłosławia zatrudni pielęgniarkę na stanowisko pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania na terenie miasta Poznań

POMS Centylek s.c. z Miłosławia zatrudni pielęgniarkę na stanowisko pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania na terenie miasta Poznań.

Oferuję samodzielne stanowisko pracy ze zwiększonym wymiarem płatnego urlopu.

Stawiamy na dobrą jakość pracy, sumienność, punktualność, obowiązkowość, szacunek, dobrą organizację pracy. Szukamy osoby kreatywnej, energicznej, potrafiącej współpracować samodzielnie jak i w zespole, o wysokiej kulturze osobistej, empatycznej.

Forma zatrudnienia dowolna: umowa o pracę (cały lub część etatu), umowa zlecenie na dowolną ilość dni lub samozatrudnienie.

Tel. kontaktowy: 602 580 537