Poznań

Początek kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych”