- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Pismo Prezes NRPiP Zofii Małas w sprawie umieszczenia sprostowania do artykułu umieszczonego na stronie www.pielęgniarki.info.pl

Pismo Prezes NRPiP Zofii Małas w sprawie umieszczenia sprostowania do artykułu umieszczonego na stronie www.pielęgniarki.info.pl

W dniu 16.01.2023 r. ukazało się pismo Prezes NRPiP Zofii Małas – żądanie w trybie art. 31a ust. 1 ustawy Prawo prasowe – do zamieszczenia sprostowania dotyczącego artykułu umieszczonego na stronie pielegniarki.info.pl pt. „Pielęgniarka środowiskowa dla seniora”.

Sprostowanie zostało zamieszczone pod artykułem:
https://www.pielegniarki.info.pl/aktualnosci/pielegniarka-srodowiskowa-dla-seniora