Poznań

Pismo NRPiP

Pismo NRPiP skierowane do NFZ odnośnie udzielenia informacji o  liczbie świadczeniodawców, którzy przekazali informację o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód wraz z odpowiedzią z Narodowego Funduszu Zdrowia.

(…więcej)