- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej „CHILDMED” zatrudni pielęgniarkę lub higienistkę szkolną