Poznań

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie