- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

ORPiP w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję pt.”Mobbing w środowisku pracy”, która odbędzie się w dniu 29.11.2023 r. w Poznaniu

ORPiP w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję pt.”Mobbing w środowisku pracy”, która odbędzie się w dniu 29.11.2023 r. w Poznaniu

Program konferencji
 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu zaprasza na konferencję pt.

„Mobbing w środowisku pracy”

Termin:            29 listopad 2023 r.

Miejsce:            Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

    Al. Niepodległości 34 (sala sesyjna)

Czas trwania:   rejestracja od godz. 09.00, wykłady w godz. 10.00-14.00

Tematy konferencji:

  1. „Mobbing w środowisku pracy – istota i czynniki ryzyka”

– Katarzyna Duńska – psycholog, trener tzw. kompetencji miękkich, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dotyczące  prewencji mobbingu oraz interwencji w przypadku jego wystąpienia

 

  1. „Przełożona / Przełożony wymagający a mobbingujący – istotne różnice”

– Elżbieta Gendera – pedagog, trener tzw. kompetencji miękkich, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dotyczące prewencji mobbingu oraz interwencji w przypadku jego wystąpienia

 

  1. „Rola i zadania Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku zgłoszenia mobbingu w środowisku pracy”

– Małgorzata Świerczek – starszy inspektor pracy – specjalista z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

 

  1. ,,Wybrane możliwości wsparcia psychospołecznego osób doświadczających przemocy w środowisku pracy”

– dr Aneta Kokot –  biegły sądowy z dziedziny pedagogiki w zakresie mobbingu w środowisku pracy

 

  1. ,,Konsekwencje psychiatryczne mobbingu

– Łukasz Mech – lekarz, specjalista psychiatra, psycholog

 

  1. ,,Zastosowanie w praktyce procedury antymobbingowej”

– Hanna Napierała – pielęgniarka naczelna Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu

 

  1. ,,Warunki i sposoby skutecznego zapobiegania mobbingowi w środowisku pracy”

– Elżbieta Gendera – pedagog

 

  1. ,,Jak w środowisku pracy tworzyć konstruktywne relacje interpersonalne oraz pozytywną atmosferę w pracy”

– Katarzyna Duńska – psycholog

 

W najbliższym czasie podamy szczegółowy program konferencji.

 

Opłata konferencyjna :

– dla członków OIPiP w Poznaniu –  20 zł (bez możliwości refundacji)

– dla pozostałych uczestników –  70  zł.

Opłata obejmuje: uczestnictwo w wykładach, materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwie, certyfikat.

 

Wpłaty należy dokonać na konto OIPiP (z adnotacją „opłata za konferencję”):

PKO BP SA Oddział 15 w Poznaniu
nr: 86 1020 4027 0000 1002 1775 5314

 

Zgłoszenia (rejestracja online) i opłaty przyjmujemy do dnia 20.11.2023 r.   

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

 

Współorganizator konferencji:

 

ZAPRASZAMY

(Zarejestruj się)

Szanowni Państwo,

z uwagi na wyczerpanie ilości miejsc zakończyliśmy rejestrację na konferencję.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram