Poznań

Opinia prawna dotycząca kontynuacji odbywania specjalizacji przez pielęgniarki u innego organizatora kształcenia.