- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu organizuje bezpłatne kursy specjalistyczne (finansowane ze środków UE)