- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

OIPiP w Poznaniu położnych informuje o planowanych szkoleniach rozpoczynających się w 2021r.

OIPiP w Poznaniu położnych informuje o planowanych szkoleniach rozpoczynających się w 2021r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Organizator szkoleń dla pielęgniarek i położnych informuje o planowanych szkoleniach rozpoczynających się w 2021r.

 

Lp. Nazwa szkolenia Planowany termin rozpoczęcia Liczba uczestników Wymagane dodatkowe  kursy specjalistyczne do zakończenia specjalizacji
1. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” dla pielęgniarek 11.12.2021r.

(Poznań )

25 a) resuscytacja krążeniowo-
oddechowab) EKG  
2. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego” dla  położnych 19.11.2021r.

(Poznań )

 

25

a) resuscytacja krążeniowo-
oddechowa noworodkab) leczenie ran dla położnych  
3. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniarstwo psychiatryczne ” dla pielęgniarek 03.12.2021r.

(Gniezno)

25 a) resuscytacja krążeniowo-   oddechowa

 

4. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo  anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii”  dla położnych 14.01.2022r.

Lub po zebraniu grupy

(Poznań)

 

25

a) resuscytacja krążeniowo-   oddechowa

 

 b)EKG 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach/kursach jest zapisanie się poprzez System Monitorowania Kształcenia . 

Wymagany kurs specjalistyczny z zakresu „Wywiad i badanie fizykalne” do czasu zakończenia zajęć teoretycznych i praktycznych  każdej specjalizacji :

 

Pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

 

Ukończenie kursu RKO i EKG nie dotyczą pielęgniarek które są :

 

–  pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub

–  posiadają dyplom ratownika medycznego lub

–  zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

 

Bliższych informacji udziela Dział Szkoleń OIPiP

 tel. – 61 8620 950 , 506 562 167

 e-mail  : szkolenia2@oipip-poznan.pl