- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

OIPiP w Poznaniu informuje o planowanym w miesiącu wrześniu i październiku rozpoczęciu szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek

OIPiP w Poznaniu informuje o planowanym w miesiącu wrześniu i październiku rozpoczęciu szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek

 

KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  planuje w miesiącu wrześniu i październiku  rozpoczęcie  szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek w dziedzinach pielęgniarstwa :

  • Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
  • Chirurgicznego
  • Pediatrycznego
  • Operacyjnego
  • Internistycznego
  • Opieki długoterminowej

Na ww. szkolenia specjalizacyjne prawdopodobnie będzie możliwość dofinansowania ze środków Ministra Zdrowia.

Osoby zainteresowane mogą się logować w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Bliższe informacje – dział szkoleń OIPiP  tel. 506 562 167 .