Poznań

Oferta studiów podyplomowych „Kontrola zakażeń szpitalnych w jednostkach opieki zdrowotnej” organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie