- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych GRUNWALD w Poznaniu zatrudni pielęgniarkę do pracy w poradni chirurgii ogólnej

NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych GRUNWALD w Poznaniu zatrudni pielęgniarkę do pracy w poradni chirurgii ogólnej

NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych GRUNWALD w Poznaniu zatrudni pielęgniarkę do pracy w poradni chirurgii ogólnej.

Oferujemy:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 1/1 etat lub umowa cywilnoprawna.

Poradnia zlokalizowana jest przy ul. Kasprzaka 16 w Poznaniu

CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy przesyłać na adres: biuro@nzozgrunwald.pl lub telefonicznie 784962877.