- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych GRUNWALD w Poznaniu przy ul. Kasprzaka 16 zatrudni pielęgniarkę do pracy w poradni specjalistycznej.

NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych GRUNWALD w Poznaniu przy ul. Kasprzaka 16 zatrudni pielęgniarkę do pracy w poradni specjalistycznej.

NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych GRUNWALD w Poznaniu przy ul. Kasprzaka 16 zatrudni pielęgniarkę do pracy w poradni specjalistycznej.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 1/1 etat.

Oczekujemy:
– wykształcenie średnie medyczne/licencjackie/magisterskie na kierunku pielęgniarstwo,
– komunikatywności i empatii w pracy z pacjentami,
– umiejętności pracy w zespole,
– gotowości do podejmowania wyzwań,
– aktualnego prawa wykonywania zawodu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji:

  • drogą elektroniczną na mail: biuro@nzozgrunwald.pl
  • osobiście w Sekretariacie
  • korespondencyjnie pod adres: Zakład Usług Medycznych PROMED Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 16, 60-237 Poznań z dopiskiem „OFERTA PRACY”

Prosimy by oferty zawierały CV oraz kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz posiadane kwalifikację.

Oferty winny zawierać również klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

Uzupełnioną ewentualnie o zapis: „Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.