- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Życzenia nadesłane z okazji Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej