Poznań

Materiały z I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych