- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Kurs języka migowego z dofinansowaniem dla pielęgniarek i położnych

Kurs języka migowego z dofinansowaniem dla pielęgniarek i położnych

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS zwraca się z prośbą o upowszechnienie wśród swoich członków oraz osób współpracujących informacji, że istnieje możliwość wzięcia udziału w kursie polskiego języka migowego (PJM) na każdym z trzech poziomów zaawansowania, trwającym 60 godzin lekcyjnych, a także o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%.

Pielęgniarki i położne często mają problem jak porozumieć się z pacjentem głuchym i jak udzielić mu pomocy, przez co kontaktują się z tymi osobami za pośrednictwem ich rodzin.

Kursy odbywają się średnio raz w tygodniu po południu (np. od 16.00 do 20.00). Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem, ale osoby które nie chcą do niego przystępować otrzymają zaświadczenie.

Ze względu na pandemię COVID-19 kurs prowadzony jest w formie wideokonferencji przy użyciu programu ZOOM, co pozwala oszczędzić czas i środki, a  jak praktyka pokazała jest bardzo efektywny.

Koszt kursu/etapu od jednej osoby wynosi 1000,00 zł, ale można uzyskać dofinansowanie w PFRON.

Dofinansowanie do kursu w województwie wielkopolskim wynosi do 90% ceny kursu (może być mniejsze), co dla uczestnika oznacza zaledwie wydatek w wysokości ok. 100,00 zł.

Dofinansowanie może uzyskać każda osoba, która ma kontakt z osobami z trudnościami w komunikowaniu się (niekoniecznie głuchymi), a pielęgniarki i położne mają taki kontakt bardzo często.

Wnioski należy przesłać do nas celem sprawdzenia na adres poczty elektronicznej jezykmigowy@pitagoras.org.pl, a po weryfikacji oryginał przesłać do PFRON.

    Wnioski należy przesłać do nas jak najszybciej, a najpóźniej do 31.12.2022 r. ponieważ PFRON ma ograniczone środki i liczy się kolejność zgłoszeń.

Pomagamy w wypełnieniu wniosku.

Wniosek jest do pobrania oraz szczegółowe informacje o kursach na stronie:

https://www.pitagoras.org.pl/wniosek-pfron-kursy

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Z poważaniem

Piotr Krupa

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS

Tel. kom. 782 568 450