Poznań

Korespondencja skierowana do Ministra Zdrowia, dotycząca propozycji zmian legislacyjnych w zakresie udzielania przez pielęgniarkę świadczeń zdrowotnych dzieciom przebywającym w żłobku oraz odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na nasze pismo w tej sprawie.