Poznań

Korespondencja pomiędzy NRPiP a Ministrem Zdrowia dotycząca pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania