- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Korespondencja OIPiP w Poznaniu z Posłanką RP Joanną Jaśkowiak dotycząca interpelacji w sprawie „dodatku dla pielęgniarek i położnych”