- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Komunikat w sprawie zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 05.07.2021r.