Poznań

Komunikat w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Komunikat w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Komunikat w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2019r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – od dnia 01.07.2019r. pielęgniarkom i położnym wykonującym zawód w ramach umowy o pracę lub stosunku służbowego, wynagrodzenie zasadnicze wzrasta o kwotę nie niższą niż 1200 zł w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki / położnej.

Jolanta Plens-Gałąska
Sekretarz ORPiP w Poznaniu