Poznań

Komunikat w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Komunikat w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2018r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – od dnia 01.07.2019r. pielęgniarkom i położnym wykonującym zawód w ramach umowy o pracę lub stosunku służbowego, wynagrodzenie zasadnicze wzrasta o kwotę nie niższą niż 1200 zł w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki / położnej.