Poznań

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZWROTU PODATKU ZA PIT- 8C (REFUNDACJE SZKOLEŃ)

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZWROTU PODATKU ZA PIT- 8C (REFUNDACJE SZKOLEŃ)

W związku z wydaniem Interpretacji Indywidualnej  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17.05.2018r. sygnatura: 0114-KDIP3-3.4011.92.2018.1.AK uprzejmie informuję, że pielęgniarki i położne, które otrzymały refundację kosztów szkolenia podyplomowego za lata 2013-2017 mogą ubiegać się o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku otrzymania refundacji w tym okresie każdy rok podlega oddzielnemu rozliczeniu.

Podstawą ubiegania się o zwrot nadpłaty są:

  1. Korekta PIT-8C za dany rok podatkowy.
    Korektę deklaracji przygotuje księgowość OIPiP w Poznaniu.
    Korektę  można będzie odebrać osobiście (w szczególnych przypadkach listownie), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Księgową Danutą Skorys (tel. 61 8620 953), po 23 lipca 2018r., w poniedziałek, wtorek, środę – w godzinach 10.00-15.00.
  2. Sporządzenie i przekazanie do właściwego dla siebie Urzędu Skarbowego Korekty PIT (wg symbolu pierwszego rozliczenia, np. PIT-36, PIT-37 …) „Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu /poniesionej straty w roku podatkowym …”.
  3. Do korekty Zeznania (za każdy rok odrębnie), w którym otrzymano refundację należy dołączyć „Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku za rok ….”).Wzór wniosku poniżej.

 

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku