- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZWROTU PODATKU ZA PIT- 8C (REFUNDACJE SZKOLEŃ)

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZWROTU PODATKU ZA PIT- 8C (REFUNDACJE SZKOLEŃ)

W związku z wydaniem Interpretacji Indywidualnej  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17.05.2018r. sygnatura: 0114-KDIP3-3.4011.92.2018.1.AK uprzejmie informuję, że pielęgniarki i położne, które otrzymały refundację kosztów szkolenia podyplomowego za lata 2013-2017 mogą ubiegać się o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku otrzymania refundacji w tym okresie każdy rok podlega oddzielnemu rozliczeniu.

Podstawą ubiegania się o zwrot nadpłaty są:

 1. Korekta PIT-8C za dany rok podatkowy.
  Korektę deklaracji przygotuje księgowość OIPiP w Poznaniu.
  Korektę  można będzie odebrać osobiście (w szczególnych przypadkach listownie), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Księgową Danutą Skorys (tel. 61 8620 953), po 23 lipca 2018r., w poniedziałek, wtorek, środę – w godzinach 10.00-15.00.
 2. Sporządzenie i przekazanie do właściwego dla siebie Urzędu Skarbowego Korekty PIT (wg symbolu pierwszego rozliczenia, np. PIT-36, PIT-37 …) „Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu /poniesionej straty w roku podatkowym …”.
 3. Do korekty Zeznania (za każdy rok odrębnie), w którym otrzymano refundację należy dołączyć „Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku za rok ….”).Wzór wniosku poniżej.

 

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku

 

INFORMACJE DODATKOWE DO KOMUNIKATU W SPRAWIE ZWROTU PODATKU – PIT 8C

REFUNDACJA SZKOLEŃ

 

 1. Do wszystkich Urzędów Skarbowych zostały przesłane korekty PIT 8C za lata 2013-2017 z kwotą przychodu z tytułu refundacji 0,00 zł.
 2. Ubieganie się o zwrot nadpłaty podatku nie jest uwarunkowane otrzymaniem przez pielęgniarkę /pielęgniarza, położną /położnego korekty PIT 8C z OIPiP w Poznaniu.
 3. Postępowanie podatkowe o zwrot podatku prowadzi każda pielęgniarka/pielęgniarz, położna/położny we własnym zakresie. OIPiP w Poznaniu nie ma możliwości wzięcia udziału w takim postępowaniu.
 4. W celu uzyskania zwrotu każda pielęgniarka/pielęgniarz, położna/położny zobowiązani są w swoim urzędzie skarbowym złożyć następujące dokumenty:

– Korektę rocznego rozliczenia PIT za dany rok,

– Wniosek o zwrot nadpłaconego podatku (wzór do pobrania ze strony OlPiP w Poznaniu).

 1. Wydawanie korekt PIT 8C według dotychczasowych zasad będzie trwało do końca listopada 2018r.
 2. W archiwum OlPiP w Poznaniu przechowywane będą korekty PIT 8C.
 3. Pielęgniarki/pielęgniarze, położne / położni mogą je odbierać osobiście lub przez upoważnione osoby.
 4. Tylko pielęgniarki/pielęgniarze, położne/położni zamieszkali I zatrudnieni poza obszarem działania OlPiP w Poznaniu mogą się zwrócić o przesłanie drogą pocztową korekty PIT 8C.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram