- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

KOMUNIKAT W SPRAWIE DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ dla pielęgniarek i położnych rodzinnych, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania oraz pielęgniarek opieki długoterminowej samodzielnie kontraktujących z NFZ

KOMUNIKAT W SPRAWIE DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ dla pielęgniarek i położnych rodzinnych, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania oraz pielęgniarek opieki długoterminowej samodzielnie kontraktujących z NFZ

Komunikat dla pielęgniarek i położnych rodzinnych / pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania oraz pielęgniarek opieki długoterminowej samodzielnie kontraktujących z NFZ w sprawie dystrybucji środków ochrony osobistej

 

Środki ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych – członków OIPiP w Poznaniu samodzielnie kontraktujących z NFZ,  wydawane będą w następujących terminach:

  1. 18-19 maja 2020 godz. 10.00-15.00 – pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
  2. 20-22 maja 2020 godz. 10.00-15.00 – pielęgniarki / położne rodzinne oraz pielęgniarki opieki długoterminowej