- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

KOMUNIKAT W SPRAWIE DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ dla pielęgniarek i położnych POZ samodzielnie kontraktujących z NFZ w dniach 6-8.07.2020