- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Komunikat w sprawie akcji protestacyjnej pracowników medycznych w dniu 11.09.2021r. Kolejne informacje (…)

Komunikat w sprawie akcji protestacyjnej pracowników medycznych w dniu 11.09.2021r. Kolejne informacje (…)

Komunikat w sprawie akcji protestacyjnej pracowników medycznych w dniu 11.09.2021r.

 

  1. Powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy, który tworzą przedstawiciele związków zawodowych i samorządów.
  2. W akcji protestacyjnej udział biorą: lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, aptekarze, diagności laboratoryjni i fizjoterapeuci.
  3. Protest odbędzie się w Warszawie dnia 11 września 2021r. w godzinach 11.00 – 16.00 (sobota).
  4. Przejazd do Warszawy autokarami, które zapewniają związki zawodowe i okręgowe izby.
  5. Gadżety typu: koszulki, czepki, parasole, banery – zapewniają okręgowe izby.
  6. Pielęgniarki i położne zatrudnione w podmiotach leczniczych (szpitale; POZ – rodzinne, środowiska nauczania i wychowania, tzw. „praktyki”; opieki długoterminowej, ZOL; ZOP) i innych placówkach zapraszamy do udziału w akcji protestacyjnej.
  7. Osoby chętne prosimy o dokonanie zgłoszenia w Sekretariacie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu tel. 61 8620 950 lub mailowo: sekretariat@oipip-poznan.pl do dnia 03.09.2021r. podając: imię i nazwisko, numer telefonu i miejsce pracy. Dokładna godzina i miejsce wyjazdu będą ustalone po 03.09.2021r. i podane do wiadomości w kolejnym komunikacie.
  8. Od liczby zgłoszeń uzależniona jest wielkość i liczba autokarów.
  9. Zachęcamy do licznego udziału, gdyż w jedności siła. „PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MÓWIĄ DOŚĆ!”.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i zapytań prosimy o kontakt z Sekretariatem OIPiP w Poznaniu.

 

Aktualizacja z dnia 07.09.2021:

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ DO UDZIAŁU W WYJEŹDZIE:

 

– Miejsce wyjazdu: siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65

 

– Godzina wyjazdu z Poznania do Warszawy: 6.45 (podstawienie autobusu godz. 6.30)

 

– Godzina wyjazdu z Warszawy do Poznania – po zakończeniu protestu – po godz. 16.00

 

UWAGA !!! Nadal przyjmujemy zgłoszenia osób zainteresowanych wzięciem udziału w proteście – tel. 61 8620 950

 

Informacje organizacyjne:

http://www.oipip-poznan.pl/wydarzenia/protest-11-wrzesnia-2021/?fbclid=IwAR2mC8b0HS-V0s5en5P-lfCYpZCs6Dx368PyQeHjI5c1srKri7uCX-ZhphA

 

POSTULATY OGÓLNOPOLSKIEGO KOMITETU PROTESTACYJNO-STRAJKOWEGO PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA NA SPOTKANIE Z PREMIEREM RP – 10 WRZEŚNIA 2021 R.:

https://nipip.pl/postulaty-ogolnopolskiego-komitetu-protestacyjno-strajkowego-pracownikow-ochrony-zdrowia-na-spotkanie-z-premierem-rp-10-wrzesnia-2021-r/