- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Komunikat Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia z dnia 12.10.2021r.