Poznań

Komunikat nt. Raportu dotyczącego wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w RCKiK

Komunikat nt. Raportu dotyczącego wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w RCKiK

Przedstawiamy materiał z Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dotyczący środków finansowych przekazywanych ma wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w RCKiKach i stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Opracowany materiał powstał na wniosek NRPiP i OZZPiP w związku z informacjami o niewypłacaniu środków finansowych dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w RCKiKach i stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Pomimo zebranych informacji w przekazanym materiale nie wyartykułowano powodów dlaczego ww. placówki finansowane przez wojewodę, który otrzymuje środki z budżetu Ministra Zdrowia nie wypłacają jednak środków na wzrost wynagrodzeń.

• Raport dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w RCKiK

• Wynagrodzenia pielęgniarek w stacjach sanitarno-epidemiologicznych