Poznań

Komunikat NIPiP dotyczący Egzaminów Specjalizacyjnych dla osób, które rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne począwszy od dnia 1 lipca 2017r. (dotyczy złożenia wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu za pomocą SMK).