- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2022 w sprawie zmian w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie