- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Komunikat dotyczący zatrudnienia pielęgniarek i położnych z obszaru Ukrainy (osób nie będących członkami UE)

Komunikat dotyczący zatrudnienia pielęgniarek i położnych z obszaru Ukrainy (osób nie będących członkami UE)

Komunikaty Rządowe informują o uproszczonych procedurach zatrudniania Obywateli Ukrainy przyjeżdzających po 24.02.2022 r. do Polski. W przypadku zawodów medycznych tj. pielęgniarki i położnej obowiązuje posiadanie prawa wykonywania zawodu wdanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych. Uproszczona procedura polega na tym, że prawo wykonywania zawodu izba wydaje w ciągu 7 dni od uzyskania pozytywnej decyzji administracyjnej Ministra Zdrowia.

Z wnioskiem o wydanie takiej decyzji występuje do Ministra Zdrowia pielęgniarka lub położna z Ukrainy, chcąca podjąć pracę na terenie Polski.

Ministerstwo po weryfikacji dokumentów potwierdza posiadane kwalifikacje i wydaje stosowną decyzję.

Link do strony Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/jestes-pielegniarka-lub-polozna

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji od Ministra Zdrowia osoba (pielęgniarka/położna) występuje do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z wnioskiem o przyznanie prawa wykonywania zawodu. Okręgowa Rada w drodze uchwały przyznaje prawo wykonywania zawodu w ciągu 7 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z którym pielęgniarka/położna zgłasza się do wybranego podmiotu leczniczego w celu podjęcia pracy.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram