- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Komunikat dla fachowych pracowników ochrony zdrowia. Produkty lecznicze zawierające doustne retynoidy (acytretyna, alitretynoina i izotretynoina): Program Zapobiegania Ciąży – przypomnienie środków minimalizacji ryzyka

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram