Poznań

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

(..więcej)