Poznań

Informujemy, że od dnia 05.09.2018r. obowiązuje nowy Regulamin Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego