- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Informacje ze wspólnego posiedzenia Prezydium NRPiP oraz Konwentu Przewodniczących ORPiP